Tag - Gleichberechtigung

Jämställdhet i Norden – Hur jämställda är de nordiska länderna verkligen?

Euer Balitic Cultures Adventskalender – Türchen 19

I Europa, framför allt i Tyskland, anses de nordiska länderna vara en god förebild i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor. När man betraktar olika statistiker och undersökningar får man veta att Danmark, Norge, Sverige, Island och Finland faktiskt placerar sig på toppen i FNs rankning över världens mest jämställda länder. Anledningen ligger i ländernas politik. Denna politik strävar efter att uppnå fullständig jämställdhet mellan kvinnor och män både i hem och arbetsliv genom att skapa förutsättningar så att både män och kvinnor kan definiera sig som självständiga, oberoende aktörer i samhället. Men hur ser realiteten ut idag? Hur jämställda är kvinnor och män i de nordiska länderna verkligen?

Foto: Alexas_Fotos via pixabay

Read More