Category - Sprachen: På Svenska

Jämställdhet i Norden – Hur jämställda är de nordiska länderna verkligen?

Euer Balitic Cultures Adventskalender – Türchen 19

I Europa, framför allt i Tyskland, anses de nordiska länderna vara en god förebild i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor. När man betraktar olika statistiker och undersökningar får man veta att Danmark, Norge, Sverige, Island och Finland faktiskt placerar sig på toppen i FNs rankning över världens mest jämställda länder. Anledningen ligger i ländernas politik. Denna politik strävar efter att uppnå fullständig jämställdhet mellan kvinnor och män både i hem och arbetsliv genom att skapa förutsättningar så att både män och kvinnor kan definiera sig som självständiga, oberoende aktörer i samhället. Men hur ser realiteten ut idag? Hur jämställda är kvinnor och män i de nordiska länderna verkligen?

Foto: Alexas_Fotos via pixabay

Read More

Livet med Tourettes syndrom

Källa: Brombergs förlag

Pelle Sandstrak: Mr Tourette och jag

Av en slump stötte jag på boken Mr Tourette och jag av Pelle Sandstrak. Tourettes syndrom är temat i denna självbiografiska roman. Namnet på syndromet faller tillbaka på Gilles de la Tourette som 1885 upptäckte denna sjukdom, där godtyckliga ryckningar och fasta ritualer bestämmer vardagen.

I sin bok beskriver Pelle Sandstrak sitt eget liv med de för syndromet egendomliga beteendemönstren. De är bara några exempel på en bred palett av möjliga verkningar som sjukdomen kan framkalla. Alla patienter har dock en sak gemensamt: Tourettes syndrom hindrar dem från att leva sitt liv på samma sätt som ”normalvarianten av en människa”. Read More

„Jävligt märklig man, min vän Jan.“

Peter Pohls (*1940) debutroman Janne, min vän (1985) är en djupgående berättelse där författaren blickar tillbaka på tiden när han själv växte upp: Det är 1950-talets Stockholm som Pohls retrospektiva roman om Krille Katalog och hans vän Janne utspelar sig i. Trots att boken marknadsförts som ungdomsroman är den en intressant lektyr även för vuxna, inte minst för den som är intresserad av språk.

Detta är nämligen anpassat till ungdomars uttryckssätt under 50-talet och försett med både slangord och facktermer. Pohl var i den nya utgåvan från 2005 till och med tvungen att tillägga en ordlista i slutet av boken så att man nu enkelt kan slå upp vissa ord man inte förstår. Även den komplexa berättartekniken där olika tids- och handlingsnivåer är sammanvävda bidrar till att man inte har så lätt att finna sig tillrätta i denna sorgliga men ändå så underbara berättelse. Read More

7. Türchen

Schwedische Türchen voller Fantasie

Der schwedische Fernsehsender SVT stimmt das Fernsehpublikum jedes Jahr mit einem eigenen Adventskalender auf Weihnachten ein. Im letzten Jahr konnte man einer Familie durch 1000 Jahre schwedische Geschichte folgen. Die 24 kurzen Filme sind online hier noch zu sehen.

Read More

Ett stycke svensk kvinnohistoria!

Om man sysslar med kvinnohistoria i Sverige och även i Tyskland handlar det främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i fokus och problematisera betydelsen av kön i historien. Kvinnor motarbetades i en lång tid på alla plan, i yrkeslivet, hemma, i kyrkan. Än idag finns det debatter om kvinnors positioner i politiken, om våldet mot kvinnor, om arbetslivet, där gravida kvinnor inte anställs och överhuvudtaget tjänar mindre än män, om kvinnors roll i reklamen, deras kroppar som sexuella objekt och så vidare.

Hur var det och hur är det egentligen? Boken Svensk Kvinnohistoria från Vikingatid till Nutid startar i runstenarnars tid och går fram till 2000-talet för berätta för läsaren om mjölkdejor, änkor, barnmorskor, postmästarinnor, lärare, konserverade prästänkor, strejkande textilarbeterskor och kvinnliga politiker. Vid sidan av kvinnornas familjekonstellationer och kvinnokollektiv innehåller boken interessanta avsnitt och porträtt om kvinnliga företagare, kvinnliga präster, kvinnor och politik samt kvinnors brottslighet och information om lagar som rösträtten och arbetsrätten.

Hur kvinnorna fick rösträtt i Sverige kan man också lyssna på här!

För att blir mer interesserad av kvinnohistorien har vi skrivit recensioner om böcker av kvinnor från olika tider där man träffar kämpande, svaga och starka, olyckliga och glada kvinnor på ett litterät sätt. Literaturen leder oss fram till frågor som: kan vi se oss som befriade kvinnor i det moderna samhället idag? Hur är det i vårt eget land och hur är det på andra platser i världen Är samhället i Sverige eller Tyskland jämställt idag? Vad skulle ändras? Vilka rättigheter och lika möjligheter skulle det finnas mellan kvinnor och män? Hur förhåller det sig med andra sexualiteter än dem mellan män och kvinnor?
Kvinnohistorien kan man på grund av allt detta inte bara betrakta ur ett feministiskt perspektiv utan bidraget ska uppmuntra att syssla med historien, politiken och jämställdheten i allmänhet.

För att instämma: kvinnor i Sverige från olika tider i olika ålder!

(Bildquellen: Europeana)

Read More