Category - Sprachen: På Svenska

7. Türchen

Schwedische Türchen voller Fantasie

Der schwedische Fernsehsender SVT stimmt das Fernsehpublikum jedes Jahr mit einem eigenen Adventskalender auf Weihnachten ein. Im letzten Jahr konnte man einer Familie durch 1000 Jahre schwedische Geschichte folgen. Die 24 kurzen Filme sind online hier noch zu sehen.

Read More

Ett stycke svensk kvinnohistoria!

Om man sysslar med kvinnohistoria i Sverige och även i Tyskland handlar det främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i fokus och problematisera betydelsen av kön i historien. Kvinnor motarbetades i en lång tid på alla plan, i yrkeslivet, hemma, i kyrkan. Än idag finns det debatter om kvinnors positioner i politiken, om våldet mot kvinnor, om arbetslivet, där gravida kvinnor inte anställs och överhuvudtaget tjänar mindre än män, om kvinnors roll i reklamen, deras kroppar som sexuella objekt och så vidare.

Hur var det och hur är det egentligen? Boken Svensk Kvinnohistoria från Vikingatid till Nutid startar i runstenarnars tid och går fram till 2000-talet för berätta för läsaren om mjölkdejor, änkor, barnmorskor, postmästarinnor, lärare, konserverade prästänkor, strejkande textilarbeterskor och kvinnliga politiker. Vid sidan av kvinnornas familjekonstellationer och kvinnokollektiv innehåller boken interessanta avsnitt och porträtt om kvinnliga företagare, kvinnliga präster, kvinnor och politik samt kvinnors brottslighet och information om lagar som rösträtten och arbetsrätten.

Hur kvinnorna fick rösträtt i Sverige kan man också lyssna på här!

För att blir mer interesserad av kvinnohistorien har vi skrivit recensioner om böcker av kvinnor från olika tider där man träffar kämpande, svaga och starka, olyckliga och glada kvinnor på ett litterät sätt. Literaturen leder oss fram till frågor som: kan vi se oss som befriade kvinnor i det moderna samhället idag? Hur är det i vårt eget land och hur är det på andra platser i världen Är samhället i Sverige eller Tyskland jämställt idag? Vad skulle ändras? Vilka rättigheter och lika möjligheter skulle det finnas mellan kvinnor och män? Hur förhåller det sig med andra sexualiteter än dem mellan män och kvinnor?
Kvinnohistorien kan man på grund av allt detta inte bara betrakta ur ett feministiskt perspektiv utan bidraget ska uppmuntra att syssla med historien, politiken och jämställdheten i allmänhet.

För att instämma: kvinnor i Sverige från olika tider i olika ålder!

(Bildquellen: Europeana)

Read More

*Literarischer Adventskalender 2014*

Kunst, Kultur& skandinavische Sprachen. Filme aus dem Norden!

Obwohl wir die Nordischen Filmtage in Lübeck bereits vor einigen Wochen besucht haben, wirken Geschichten, Filmtitel, Figurennamen und besondere Situationskomik der Retrospektivfilme unter dem Leitthema Komik weiter nach. Ein Erfahrungsbericht mit der Überschrift „Von Lachmuskeln& plattgesessenen Hintern. Die Nordischen Filmtage 2014 in Lübeck.“, wird nur allzu gut vorstellbar. Darüber hinaus liefern die Filmtage unzählige Hinweise auf weitere Spiel-, Dokumentar-, Stumm- oder Kurzfilme. Welche Filme interessieren? Mit welchem Film sollte man beginnen?

Ausufernder Filmkatalog der Filmtage Lübeck.

Ausufernder Filmkatalog der Filmtage Lübeck.

Read More